Conditions de livraison
Levering & betaling
Catalogues en une
Catalogus


Zoeken
per categorieën

Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts
00. VINTAGE 125 CC...
01. PILOOT UITRUSTING
02. QUAD STUREN DIVERSEN
03. BAGAGE
04. QUAD PLASTIC...
05. QUAD STICKER SET
06. QUAD GEREEDSCHAP
07. SECURE...
08. STAND & PADDOCK
09. ONDERHOUD...
10. MOTOR ONDERDELEN
11. MOTOR INTAKE
12. TRANSMISSION
13. UITLATEN 2 & 4 T
14. ELECTRICITEIT & LICHT
15. QUAD REMMEN...
16. KADER BESCHERMING
17. FRAME PROT XP SSV/LBM
18. FRAME PROT SSV/UTV
19. KADER ONDERDELEN ST
20. KADER ONDERDELEN
21. MOEREN, KLINKNAGEL...
22. TUNING & CUSTOM LOOK
23. BAND & VELG STUKKEN
24. BANDEN SPORT STRAAT
25. BANDEN SPORT/MERK
26. BANDEN SPORT/SOORT
27. BANDEN SPORT/MAAT
28. VELGEN QUAD SPORT
29. BANDEN PACK PROMOTIE
30. PACK BANDEN & VELGEN
31. BANDEN LBM/SSV/MERK
32. BANDEN STR LBM/SSV
33. BANDEN LBM/SSV/SIZE
34. VELGEN LANDBOUW/SSV
Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts

Zoeken
Door ref of productnaam

Getuigenis

Ontdekken
nieuwe artikelen

Belgie quad, quad Belgie, quad onderdelen online, quad tuning shop, quad shop, shop quad, quad banden, quad band, banden quad, velgen quad, pacl velgen, pack banden, quad center, atv center, atv quad shop,twee de hand, 2 de hand, twee de hand, Tuning shop for atv parts, quad onderdelen & accessoires , quad groothandel, onderdelen en accesoires, Quad Banden; Quad Onderdelen ; Quad Accessoires; Quad Service Manual , quad nederland, quad onderdelen nederland, quadonderdelen , onderdelen,quads onderdelen, stukken ; stuken, stuk ken, stuk ; quad kader, quad vering, quad remblokken,quad kettingen, quad kabels ; Onderdelen en accessoires, quad tandwielen, tand wiel, tandwiel , Nederlandse webwinkel ; quad, fun artikelen voor Quads ; Belgische webwinkel ; quad 4 takt onderdelen belgie, groothandel in quad onderdelen en toebehoren , achterassen; aluminium onderdelen , competitie quads , competitie quad, uitlaten, Utility producten , landbouw machine, quad onderdelen voor de winter, Quadtuning, quadonderdelen , quad stukken , quad benelux, Quad Voor Stukken, atv onderdelen, zoekt quad stukken, Onderdelen voor quads crossers, originele stukken, op maat stukken , 2dehand stukken , quad offroad quad , Nieuw en Tweedehands , Quadrijden in belgie, quad nederland, Quadnederland, quad 4 fun, quad for fun, quad four fun, quad parts, quadparts, parts quad, part quad, quad part, Stuurdempers Quads , quad stuk, ATV-quad Shop, quad tuning, bescherming quad.Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts,Tuning ATV-shop voor quad & atv parts online webshop, Benelux quad onderdelen en stukken (quad Stuk & Accessoires)op het scherpste prijs, de beste webwinkel, allemaal voor uw quad beschikbaar is bij ODTEC, groot voorraad
SKID PLATE AXP PHD Yamaha Grizzly (AX6074)
Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts,Tuning ATV-shop voor quad & atv parts online webshop, Benelux quad onderdelen en stukken (quad Stuk & Accessoires)op het scherpste prijs, de beste webwinkel, allemaal voor uw quad beschikbaar is bij ODTEC, groot voorraad, Belgie quad, quad Belgie, quad onderdelen online, quad tuning shop, quad shop, shop quad, quad banden, quad band, banden quad, velgen quad, pacl velgen, pack banden, quad center, atv center, atv quad shop,twee de hand, 2 de hand, twee de hand, Tuning shop for atv parts, quad onderdelen & accessoires , quad groothandel, onderdelen en accesoires, Quad Banden; Quad Onderdelen ; Quad Accessoires; Quad Service Manual , quad nederland, quad onderdelen nederland, quadonderdelen , onderdelen,quads onderdelen, stukken ; stuken, stuk ken, stuk ; quad kader, quad vering, quad remblokken,quad kettingen, quad kabels ; Onderdelen en accessoires, quad tandwielen, tand wiel, tandwiel , Nederlandse webwinkel ; quad, fun artikelen voor Quads ; Belgische webwinkel ; quad 4 takt onderdelen belgie, groothandel in quad onderdelen en toebehoren , achterassen; aluminium onderdelen , competitie quads , competitie quad, uitlaten, Utility producten , landbouw machine, quad onderdelen voor de winter, Quadtuning, quadonderdelen , quad stukken , quad benelux, Quad Voor Stukken, atv onderdelen, zoekt quad stukken, Onderdelen voor quads crossers, originele stukken, op maat stukken , 2dehand stukken , quad offroad quad , Nieuw en Tweedehands , Quadrijden in belgie, quad nederland, Quadnederland, quad 4 fun, quad for fun, quad four fun, quad parts, quadparts, parts quad, part quad, quad part, Stuurdempers Quads , quad stuk, ATV-quad Shop, quad tuning, bescherming quad

Informatie
Neem contact op
Levering & betaling
Wettelijk & privacy
Verkoopsvoorwaarden
Privaat leven


Réalisation du site de vêtements ambulanciers, médical : Cargitex

 


  • Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts - Quad accessoires en onderdelen, quad stukken webwinkel, alles onderdelen voor uw quadtuning, het beste ATV quad shop voor Nederlandse met nieuwe quad stuk en 2dehand, stukken & onderdelen...quad parts
 
» Levering & Betaling

» Verkoopsvoorwaarden

» WettelijkVerkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopswoorwaarden

Lees zorgvuldig deze verkoopsvoorwaarden (hierna genaamd: Algemene voorwaarden) voordat u uw akkoord geeft over de inhoud ervan.

De Algemene Voorwaarden zijn tussen u (hierna te noemen: consument) en ODTEC BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd epeulestraat – 7712 Herseaux, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. BE 0808-657-425, e-mail adres odtec@skynet.be

Artikel 1 ALGEMEENHEID

Een overeenkomst voor verkoop op afstand (beheerst door de wet van 14 juli , 1991) tussen ODTEC en de consument wordt impliciet toegepast na de aanvaarding van een bestelling van de Consument. ODTEC maakt gebruik van alle redelijke middelen ter beschikking om de bestelling uit te voeren, maar behoudt zich te allen tijde het recht om de bestelling te weigeren.
De aanvaarding door ODTEC vindt plaats zo spoedig mogelijk langs electronische weg en bevat een samenvatting van de bestelling van de consument. Elke bestelling die door ODTEC geaccepteert is, bevestigt de aanvaarding van de consument van de algemene voorwaarden die vertrouwen schenkt tussen de partijen met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

Artikel 2 PRIJZEN
De prijs is die geldt op de datum van de bestelling. De prijs is inclusief verpakking en BTW.

Artikel 3 Betaling
Alle verzendingen zijn betaalbaar per credit card op het moment van de bestelling van de consument aan ODTEC

ODTEC kan leveringen opschorten totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 FACTURATIE
ODTEC verzendt de factuur met of na de levering van de verkochte goederen.

Artikel 5 TRANSPORT
De transportkosten (afhankelijk van het gewicht van de goederen naar de plaats van bestemming) zijn inbegrepen in de berekening van de totale prijs. ODTEC behoudt het recht van keuze van de middelen van vervoer en de vervoerder. Verzekering in optie

Artikel 6 RISICO OVERDRACHT
Na de levering van de goederen door de vervoerder aan de consument, valt het risico voor verlies, diefstal, beschadiging of vernieling ten laste van de consument. Elke klacht kan alleen worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen achtenveertig (48) uur na de levering van de goederen. De technische productgegevens voor de producten die worden verkocht door ODTEC zijn te vinden op de website.
De gebruiksaanwijzing op informatiebladen zijn te goeder trouw gegeven en zijn het resultaat van ons onderzoek en onze ervaring. Onze aansprakelijkheid kan niet aangewend worden door omstandigheden van het gebruik en implementatie welke bij ons niet bekend is, voor enig verlies of schade die daar het gevolg van zijn. ODTEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar producten zonder voorafgaande kennisgeving.
Onze verantwoordelijkheid beperkt zich daarom tot de vervangende hoeveelheid van een product dat defect is gevonden door onze technische afdeling. Claims moeten worden ontvangen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen drie (3) dagen na levering van de goederen.

Artikel 7 Levering
De levering locatie is welke u opgeeft bij uw bestelling. ODTEC verbindt zich ertoe om binnen 10 dagen te leveren vanaf de dag nadat de consument zijn bestelling heeft geplaatst. In het geval van een redelijk vertraging in de levering, kunnen de partijen overeenstemmen over een verlenging die niet zal toestaat dat de consument de goederen kan weigeren, de bestelling kan annuleren of schadevergoeding te eisen.
Als door de schuld van de consument, de geleverde goederen niet zijn ontvangen, kan ODTEC de bestelling als ontbonden beschouwen, onverminderd haar recht om schadevergoeding te verkrijgen of de goederen op te slaan op een plaats van haar keuze op kosten van de Consument tot de goederen zijn afgehaald.

Artikel 8 ANNULERING VAN BESTELLING
De consument heeft het recht via een aangetekende brief met ontvangstbewijs aan te geven dat hij afstand doet van zijn bestelling, zonder boete en zonder opgave van reden binnen zeven (7) werkdagen vanaf de dag na levering van de goederen besteld onder de Algemene Voorwaarden.

Het risico voor verlies, diefstal, beschadiging of vernieling tijdens terugzending is voor rekening van de Consument


DE GOEDEREN MOETEN WORDEN TERUGGEZONDEN OP KOSTEN VAN DE CONSUMENT IN HUN OORSPRONKELIJKE ONGEOPENDE VERPAKKING BINNEN DRIE (3) WERKDAGEN NA KENNISGEVING DOOR DE CONSUMENT DAT HIJ VAN DE AANKOOP WIL AFZIEN.


Na deze tijd kan geen bestelling geannuleerd of gewijzigd door de consument, zonder de schriftelijke toestemming van ODTEC en tegen betaling van annulerings of wijzigingkosten. Deze kosten weerspiegelen de gemaakte onkosten en de onderschreven vastleggingen door ODTEC en alle schade voor ODTEC die voortvloeit uit de annulering of wijziging.


Wij zullen dan het bedrag van uw bestelling terugbetalen na ontvangst en kontrol van de goederen en op de original verpakking zonder opening. (-20 % Administratie kosten) met en minimum van 25 €.

Artikel 9 GARANTIE 

Om een beroep te doen op de garantie, de klant moet dus zelf de postzegels betalen die op het retourpakket geplakt moeten worden.

Goederen worden op kosten van de consument teruggezonden via de verzende company van zijn keuze, na de receptie van de goederen, die vertrekt op onze groothandel aan de aanvraag van het garantie.

Artikel 10 OVERMACHT
ODTEC is niet gehouden aan haar verplichtingen te voldoen in geval van overmacht. Overmacht betekent , zonder beperking, elke omstandigheid waarin ODTEC haar taken niet kan uitoefenen vanwege controle-besluit, hetgeen zou leiden tot gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om bestellingen te verwerken.
In geval van overmacht voor langer dan 2 maanden kan de consument zijn bestelling te annuleren op grond van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, ofwel haar opdracht aanhouden om uit te voeren na de verdwijning van overmacht, aan prijzen die gelden op de datum aflevering.

Artikel 11 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.
ODTEC biedt via haar site www.odtec.eu alle informatie die nodig is voor de goede keuze en het juiste gebruik van haar producten. Deswegen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect gerelateerd is aan het gebruik van deze website. Wij bieden geen garantie voor de goede werking of juistheid van de inhoud van de site.

Artikel 12 PRIVACY - Privacy Statement
1. De persoonlijke gegevens beheer wordt gedaan volgens de wet van december 8, 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. ODTEC is de controller. De consument heeft te allen tijde recht op toegang voor het corrigeren van haar gegevens, en een recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan.
2. De persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

o Creditering en facturatie van goederen van ODTEC BVBA Informatie over het verloop van de bestelling.

O Informatie over andere producten en diensten van ODTEC alsook op producten en goederen en diensten van partners van ODTEC geselecteerd op basis van persoonlijke preferenties. Indien de consument dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de klantenservice van ODTEC die de voortgang van de doeleinden op haar eerste verzoek kosteloos verwijdert

o Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

o Verwerking en gebruik van statistieken, beveiliging van het systeem.

3. De website van ODTEC maakt gebruik van cookies, die zijn geïnstalleerd op de computer van de consument. Cookies zijn essentieel in de verwerking van de opdracht om informatie over de consument terug te vinden.
Deze informaties (zoals computer-configuratie en de persoonlijke voorkeuren van de consument) zal het latere gebruik van de website van ODTEC vergemakkelijken. Ze bevatten geen naam of adres of andere persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens van uw creditcard.
De consument kan zijn computer zo configureren dat hij geen cookies accepteert. In dat geval is het mogelijk dat hij kan geen gebruik maken van alle functies van de website van ODTEC alsook geen toegang tot sommige delen van deze site.

Artikel 13 RECHTEN VAN INTELECTUELE EIGENDOM
Alle teksten, graphics,afbeeldingen, scripts, illustraties,logiciels, logos, borden, handelsnamen, modellen, cijfers of tekens (de Creaties) die zijn opgenomen op de website van ODTEC en alle intellectuele eigendomsrechten op basis van die creaties (rechten op handelsmerken, rechten op de wettelijke benamingen en handel op basis van design, octrooirechten, auteursrechten, rechten van databanken, de rechten van know-how en andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet, en alle verzoeken voor het verkrijgen van een van de bovengenoemde rechten en alle andere rechten om een soortgelijke bescherming of een vergelijkbaar effect hebben als een van de bovenstaande rechten, overal in de wereld (intellectuele eigendomsrechten) zijn eigendom van of, in voorkomend geval een vergunning hebben, ODTEC die houder blijft. De consument verbindt zich geen invloed te hebben, direct of indirect, of via derden waarmee hij verbonden zou zijn, op de intellectuele eigendomsrechten van ODTEC en zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om deze rechten te beschermen.
Als zodanig zal de gebruiker alle rechten in goede staat handhaven betreffende ODTEC of het product of de dienst die door ODTEC word geleverd.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige betaling van de goederen, blijft ODTEC de eigenaar. Een maand na een aanmaning van betaling verzonden met een aangetekende brief met ontvangstbewijs, zal ODTEC zich verplichten, bij niet-betaling, direct de goderen terug te vorderen.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Algemene Voorwaarden en de bestellingen uit hoofde daarvan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting of onenigheid over het bestaan, de interpretatie en uitvoering van de Algemene Voorwaarden voor lopende bestellingen zal alleen de Rechtbank van koophandel van Doornik optreden.

Artikel 16 ALGEMENE BEPALING

1. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden en beschikkingen op grond daarvan gemaakt, nietig wordt verklaard door een rechter of andere autoriteit, kan dit besluit op geen enkele wijze de geldigheid van andere bepalingen beïnvloeden en de partijen verbinden zich ertoe de geannuleerde algemeen overeenkomst clausule te vervangen door een andere bepaling, juridisch geldig, met een equivalent economisch effect.

2. ODTEC kan te allen tijde alle of een deel van de verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden de lopende bestellingen toewijzen naar een derde partij.

 
Copyright © 2020 - Odtec Quad - Alle gereserveerde rechten